Najczęściej zadawane pytania

O badaniu Holter EKG

Jakie są wskazania do wykonywania badania Holterem?

Liczne obserwacje kliniczne wykazały, że fakt odczuwania przez Pacjenta nierytmicznej lub przyspieszonej czynności serca nie zawsze stanowi wskazanie do leczenia. Jednak każdy Pacjent z tego rodzaju dolegliwościami powinien być poddany ocenie.

Zaburzenia rytmu serca mogą występować u osób zdrowych lub być konsekwencją chorób serca albo innych schorzeń poza sercowych. Zaburzenia rytmu mogą występować w przebiegu choroby niedokrwiennej serca, mogą także towarzyszyć nadciśnieniu tętniczemu, wrodzonym lub nabytym wadom serca, niewydolności serca, zapaleniu mięśnia sercowego. Występowaniu arytmii mogą sprzyjać także liczne schorzenia poza sercowe: zaburzenia elektrolitowe, urazy, zaburzenia funkcji tarczycy, okres okołooperacyjny, choroby płuc (np. astma oskrzelowa).

W przypadkach pacjentów cierpiących na rzadko i nieregularnie występujące zaburzenia kardiologiczne, u których klasyczne metody diagnostyczne typu 24h EKG nie odniosły skutku, polecane są urządzenia typu Holter EKG do badań długoterminowych. Stosowane w naszym Centrum nowoczesne aparaty Holtera telemetryczne mogą być użytkowane przez pacjantów przez bardzo długi okres czasu, aż do skutecznego zarejestrowania zapisu EKG z zaburzeniami/ incydentami.

Jakie schorzenia można diagnozować aparatem Holtera (EHO-MINI)?

Badanie aparatem Holtera pozwala diagnozować m.in. schorzenia:

 • bóle w klatce piersiowej,
 • rzadko występujące arytmie, kołatania serca,
 • rzadko występujące zaburzenia przewodnictwa,
 • zwolnienia akcji serca,
 • przyczyny omdleń i stanów przedomdleniowych,
 • występowanie arytmii i zaburzeń przewodnictwa,
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu stymulatorów i innych urządzeń elektrycznych wspomagających pracę serca.
Co należy mieć na uwadze, korzystając z aparatu Holtera?

Zabronione jest stosowanie aparatu Holtera:

 1. Podczas jego ładowania.
 2. Podczas kąpieli – urządzenie nie jest wodoodporne.
 3. Podczas defibrylacji pacjenta – urządzenie nie jest zabezpieczone przed skutkami impulsu defibrylatora.
 4. Bez osłony przed ulewnym deszczem – urządzenie nie jest zabezpieczone przed wnikaniem wody.

Informacje o ładowaniu aparatu:

 1. Aparat jest naładowany, gdy świecąca do tej pory stałym światłem czerwona lampka zgaśnie.
 2. Urządzenie jest całkowicie naładowane po 3 godzinach.

Kiedy aparat jest rozładowany:

 1. Po włączeniu aparatu miga czerwona lampka.
 2. Aparat po próbie włączenia nie daje żadnych sygnałów:
  – około 10 minut po rozpoczęciu ładowania czerwona lampka zaczyna migać,
  – jeżeli po 10 minutach od rozpoczęcia ładowania urządzenie nie daje żadnych sygnałów, prawdopodobnie jest uszkodzone.
Czy mogę uprawiać sport w trakcie badania?

Tak. Zwróć uwagę na rozmieszczenie przewodów w taki sposób, aby nie krępowały Twoich ruchów. W przypadku gdy planujesz wykonywać zapisy EKG w trakcie dużej aktywności fizycznej, zalecamy dodatkowo przyklejenie końcówek przewodów kabla elektrodowego do ciała aseptycznymi plastrami, dzięki czemu jakość zapisu EKG będzie zawsze optymalna.

Schemat rozmieszczenia elektrod na ciele prezentujemy w instrukcji poniżej:

[pobierz instrukcję]

Jak obsługiwać aparat Holtera

Jak rozpocząć badanie? Pierwsze uruchomienie aparatu.
 1. Przed rozpoczęciem badania, należy naładować aparat Holtera za pomocą dołączonej ładowarki. (min. 2h)
 2. Po naładowaniu Holtera odłącz ładowarkę od prądu.
 3. Przyklej elektrody EKG do klatki piersiowej i podłącz przewody Holtera zgodnie z instrukcją.
 4. Sprawdź na aparacie czy świeci się zielona kontrolka stałym światłem.
 5. Uruchom badanie: naciśnij przycisk EKG (czerwone serduszko) – zacznie migać zielona kontrolka.
 6. Po kilkudziesięciu sekundach od uruchomieniu badania nastąpi automatyczne przesłanie danych do Centrum, co będzie sygnalizować zapalenie się lampki koloru niebieskiego.
 7. Po pierwszorazowym uruchomieniu badania lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie z Centrum Telekardiologicznym.

[pobierz ulotkę aparatu EHO-MINI]

Jak włączyć aparat Holtera?

Aby włączyć aparat, wystarczy nacisnąć krótko środkowy przycisk (serce). Włączenie urządzenia sygnalizuje migająca zielona lampka oraz dwustopniowy narastający dźwięk. Kiedy zielona lampka zaświeci się stałym światłem, urządzenie jest gotowe do użycia.

Aby wyłączyć aparat, należy nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk (serce) tak długo, aż urządzenie wyda sygnał ciągły, a następnie opadający. Należy puścić przycisk, wszystkie lampki na aparacie powinny zgasnąć. Aparat jest wyłączony.

Instrukcję obsługi Holtera otrzymasz wraz z dostawą aparatu kurierem. Można ją również pobrać poniżej:

[pobierz ulotkę aparatu EHO-MINI]

 

Jak prawidłowo przykleić elektrody do ciała?

Schemat rozmieszczenia elektrod na ciele prezentujemy w instrukcji poniżej:

[pobierz instrukcję]

Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu miejsca przypięcia elektrod:

• Dokładnie umyć ciało mydłem, aż do delikatnego zaczerwienienia skóry
• Odtłuścić z kremów i balsamów (nie używać alkoholu!)
• Zetrzeć miejsca przyłożenia elektrod szorstką gąbką lub gazą
• Poczekać na wyschnięcie tych miejsc przed przyłożeniem elektrod
• W razie potrzeby wygolić miejsca, w których przyklejone będą elektrody).

Po podłączeniu elektrod aparat należy włożyć do kieszeni ubrania lub do załączonego w zestawie, skórzanego etui w taki sposób, aby mieć łatwy dostęp do przycisku uruchomienia EKG.

Jak należy wymieniać elektrody?

Na każdy dzień badania pacjent otrzymuje komplet elektrod jednorazowych. Np. na badanie 5-dobowe, otrzymasz 20 elektrod.
Zaleca się wymianę elektrod 1 raz na dobę. Przed założeniem i wymianą elektrod na nowe, skóra powinna być umyta, sucha i nienatłuszczona.
Schemat rozmieszczenia elektrod na ciele prezentujemy w instrukcji poniżej:

[pobierz instrukcję]

Jak należy ładować aparat Hotlera EHO-MINI?

Aparat Holter EKG (EHO-MINI) ładujemy podobnie jak telefon komórkowy.

Ładowanie całkowicie rozładowanego aparatu może potrwać do 3 godzin.

W celu naładowania akumulatora należy:

1. Odłączyć końcówki kabla pacjenta od elektrod przytwierdzonych do ciała i odłożyć aparat.
2. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazdka sieci 230V.
3. Podłączyć wtyk mikro-USB zasilacza sieciowego do gniazda aparatu EHO-MINI oraz ładować
minimum 2 h.
4. Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć zasilacz od aparatu i podłączyć końcówki kabla pacjenta do jednorazowych samoprzylepnych elektrod EKG, a następnie przytwierdzić je do ciała zgodnie z instrukcją.

Instrukcję obsługi aparatu Holter EKG pacjent otrzymuje wraz z dostawą urządzenia, można ją również pobrać poniżej:

[pobierz instrukcję obsługi aparatu EHO-MINI]

Jaki jest czas pracy aparatu po naładowaniu?

Czas pracy aparatu jest zależny od wariantu i wyposażenia urządzenia.
Po pełnym naładowaniu akumulatora aparat może pracować w sposób ciągły co najmniej 24 godziny. Należy pamiętać, że czas pracy zależny jest od wielu czynników:

 • mocy sygnału GSM na obszarze, w którym znajduje się użytkownik
 • odległości od nadajnika (stacji bazowej sieci GSM),
 • częstotliwości i długości zapisów EKG (*dotyczy trybu AUTO-Event),
 • przemieszczania się użytkownika – w trakcie podróży aparat wielokrotnie komunikuje się z siecią GSM co może znacząco wpłynąć na czas pracy i gotowości do zapisu.
Czy aparat będzie działał w miejscu, gdzie jest słaby zasięg sieci GSM?

Jeśli w czasie wykonywania zapisu EKG zasięg jest zbyt słaby do wykonania transmisji, aparat będzie gromadził badania w swej pamięci wewnętrznej. Transmisja niewysłanych badań nastąpi w chwili, gdy aparat znajdzie się w zasięgu sieci i zostanie wykonane nowe badanie.

Wielodobowe badanie rytmu serca

Na ile dni zamówić Holter EKG wielodobowy? Na 5 dni, 10 dni czy może na 20 dni?

Im dłuższe monitorowanie EKG serca, tym większa skuteczność wykrycia zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz skuteczniejsze leczenie.

Długość badania dopasowuje się do stanu zdrowia i do potrzeb swojego serca.

Jeżeli nie wiesz jak długie badanie zamówić:

 • Zapytaj swojego lekarza

lub

 • Zadaj pytanie naszemu specjaliście korzystając z bezpłatnej porady on-line (kliknij tutaj)
Dla kogo jest Holter EKG wielodobowy?

Holter EKG długoterminowy ( 5 dni, 10 dni, 15 dni, 20 dni, 25 dni) to model diagnostyki skierowany do pacjentów wymagających skutecznej diagnostyki, którzy od dłuższego czasu bezskutecznie się diagnozują i u których zawiodła tradycyjna metoda 24h diagnostyki i wymagają długoterminowego monitorowania kardiologicznego.

Holter wielodobowy jest badaniem dedykowanym dla pacjentów, u których trudno zdiagnozować rzadkie zaburzenia pracy serca takie jak: omdlenia, zasłabnięcia, kołatanie serca czy przerwy w biciu serca.

 

 

Jakie cechy można rozpoznać w zapisach wielodobowego EKG?

Zapis wielodobowego EKG uwzględnia m.in.:

 • Pojedyncze dodatkowe pobudzenia nadkomorowe i komorowe
 • Migotanie przedsionków
 • Napad migotania przedsionków z szybką odpowiedzią komór
 • Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego
 • Blok przedsionkowo-komorowy
 • Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS
 • Obniżenie odcinka ST

 

Holter 1 – 7 dni  Holter – 30 dni