FAQ

Czym są telemedycyna i telemonitoring

Co to znaczy, że usługa HolterHELP jest usługą telemedyczną?

Telemedycyna (medycyna na odległość) to innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala wymieniać na odległość specjalistyczne informacje, przesyłając statyczne i dynamiczne obrazy (np. najwyższej jakości zdjęcia EKG, USG, MRI). Pozwala to monitorować i przeprowadzić na odległość diagnozę zdrowia pacjentów przebywających w domu, chorujących na serce, cukrzyków czy astmę.

Korzyści płynące z tego typu zastosowań czerpią obie strony: lekarze monitorują na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów, obniżając tym samym koszty utrzymania jednostek sanitarnych; pacjenci zyskują komfort lepszej jakości usług połączonej z wygodą, jaką jest przebywanie w dowolnym miejscu (niekoniecznie na oddziale szpitalnym).

Zalety telemedycyny to między innymi:

• ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi,
• pomoc w usługach specjalistycznych oraz konsultacjach dla mniejszych ośrodków medycznych,
• polepszenie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach,
• szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie,
• ułatwiony dostęp do pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub katastrofach naturalnych,
• zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów,
• zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej w kraju,
• zwiększone możliwości podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego, szczególnie na prowincji,
• oszczędności wynikające z usprawnień administracyjnych,
• umożliwienie realizacji badań naukowych, dotychczas wymagających pracochłonnych dojazdów oraz scalania danych rozproszonych po różnych jednostkach służby zdrowia,
• zmniejszenie barier w komunikacji pomiędzy ośrodkami służby zdrowia.

Co to jest telemonitoring długoterminowy?

Telemonitoring długoterminowy to model diagnostyki skierowany do pacjentów objętych stałą opieką kardiologa. Lekarz prowadzący oferuje im usługę zdalnego, długotrwałego monitoringu kardiologicznego, np. na 25 dni, jako dodatek do tradycyjnej opieki medycznej. Pacjent systematycznie, ale rzadko, w uzgodnionym z lekarzem czasie i z częstotliwością, wykonuje określoną liczbę badań, najczęściej kilka razy w tygodniu. Badania trafiają bezpośrednio na Platformę Telemedyczną, gdzie są dostępne dla lekarza. Lekarz może dostawać powiadomienia SMS o nowych badaniach oraz oglądać je w wybranym czasie. Reaguje jedynie, gdy zapis EKG odbiega od normy dla danego pacjenta.

Telemonitoring długoterminowy zapewnia lepszą kontrolę pacjenta między wizytami, pozwala lekarzowi prowadzącemu na bieżąco reagować na napływające sygnały i szybciej interweniować w przypadku postępu choroby, np. modyfikując dawki leku. Telemonitoring znacząco podnosi jakość życia pacjenta i daje poczucie bycia pod „stałą” opieką lekarza.

O badaniu HolterHELP

Na ile dni zamówić HolterHELP? Na 1 dzień, 3 dni, 5 dni, czy może na 20 dni?

Im dłuższe monitorowanie serca, tym większa skuteczność wykrycia zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz skuteczniejsze leczenie.

Długość badania dopasowuje się do stanu zdrowia i do potrzeb swojego serca.

Jeżeli nie wiesz jak długie badanie zamówić:

 • Zapytaj swojego lekarza

lub

 • Zadaj pytanie naszemu specjaliście korzystając z bezpłatnej porady on-line (kliknij tutaj)
Jakie są wskazania do wykonywania badania Holterem?

W przypadkach pacjentów cierpiących na rzadko i nieregularnie występujące zaburzenia kardiologiczne, u których klasyczne metody diagnostyczne typu Holter nie odniosły skutku, polecane są urządzenia typu Event-Holter (EHO-MINI), które mogą być użytkowane przez nich przez bardzo długi okres czasu, aż do skutecznego zarejestrowania zapisu EKG z zaburzeniami/incydentami.

Liczne obserwacje kliniczne wykazały, że fakt odczuwania przez Pacjenta nierytmicznej lub przyspieszonej czynności serca nie zawsze stanowi wskazanie do leczenia. Jednak każdy Pacjent z tego rodzaju dolegliwościami powinien być poddany ocenie.

Zaburzenia rytmu serca mogą występować u osób zdrowych lub być konsekwencją chorób serca albo innych schorzeń poza sercowych. Zaburzenia rytmu mogą występować w przebiegu choroby niedokrwiennej serca, mogą także towarzyszyć nadciśnieniu tętniczemu, wrodzonym lub nabytym wadom serca, niewydolności serca, zapaleniu mięśnia sercowego. Występowaniu arytmii mogą sprzyjać także liczne schorzenia poza sercowe: zaburzenia elektrolitowe, urazy, zaburzenia funkcji tarczycy, okres okołooperacyjny, choroby płuc (np. astma oskrzelowa).

Jakie schorzenia można diagnozować aparatem Holtera (EHO-MINI)?

Badanie aparatem Holtera pozwala diagnozować m.in. schorzenia:

 • bóle w klatce piersiowej,
 • rzadko występujące arytmie, kołatania serca,
 • rzadko występujące zaburzenia przewodnictwa,
 • zwolnienia akcji serca,
 • przyczyny omdleń i stanów przedomdleniowych,
 • występowanie arytmii i zaburzeń przewodnictwa,
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu stymulatorów i innych urządzeń elektrycznych wspomagających pracę serca.
Co należy mieć na uwadze, korzystając z aparatu Holtera?

Zabronione jest stosowanie aparatu Holtera:

 1. Podczas jego ładowania.
 2. Podczas kąpieli – urządzenie nie jest wodoodporne.
 3. Podczas defibrylacji pacjenta – urządzenie nie jest zabezpieczone przed skutkami impulsu defibrylatora.
 4. Bez osłony przed ulewnym deszczem – urządzenie nie jest zabezpieczone przed wnikaniem wody.

Informacje o ładowaniu aparatu:

 1. Aparat jest naładowany, gdy świecąca do tej pory stałym światłem czerwona lampka zgaśnie.
 2. Urządzenie jest całkowicie naładowane po 3 godzinach.

Kiedy aparat jest rozładowany:

 1. Po włączeniu aparatu miga czerwona lampka.
 2. Aparat po próbie włączenia nie daje żadnych sygnałów:
  – około 10 minut po rozpoczęciu ładowania czerwona lampka zaczyna migać,
  – jeżeli po 10 minutach od rozpoczęcia ładowania urządzenie nie daje żadnych sygnałów, prawdopodobnie jest uszkodzone.
Jakie cechy można rozpoznać w zapisach wielodobowego EKG?

Zapis wielodobowego EKG uwzględnia m.in.:

 • Pojedyncze dodatkowe pobudzenia nadkomorowe i komorowe
 • Migotanie przedsionków
 • Napad migotania przedsionków z szybką odpowiedzią komór
 • Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego
 • Blok przedsionkowo-komorowy
 • Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS
 • Obniżenie odcinka ST
Czy mogę uprawiać sport w trakcie badania?

Tak. Zwróć uwagę na rozmieszczenie przewodów w taki sposób, aby nie krępowały Twoich ruchów. W przypadku gdy planujesz wykonywać zapisy EKG w trakcie dużej aktywności fizycznej, zalecamy dodatkowo przyklejenie końcówek przewodów kabla elektrodowego do ciała aseptycznymi plastrami, dzięki czemu jakość zapisu EKG będzie zawsze optymalna.

Schemat rozmieszczenia elektrod na ciele prezentujemy w instrukcji poniżej:

[pobierz instrukcję]

Jak obsługiwać aparat Holtera

Jak uruchomić aparat Holtera?

Aby włączyć aparat, wystarczy nacisnąć krótko środkowy przycisk (serce). Włączenie urządzenia sygnalizują migające lampki oraz dwustopniowy narastający dźwięk. Kiedy zielona lampka przestanie migać, urządzenie jest gotowe do użycia.

Aby wyłączyć aparat, należy nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk (serce) tak długo, aż urządzenie wyda sygnał ciągły, a następnie opadający. Należy puścić przycisk, wszystkie lampki na aparacie powinny zgasnąć.

Szczegółową instrukcję obsługi Holtera pacjent otrzymuje wraz z dostawą aparatu kurierem. Można ją również pobrać poniżej:

[pobierz instrukcję obsługi aparatu EHO-MINI]

 

Jak prawidłowo przykleić elektrody do ciała?

Schemat rozmieszczenia elektrod na ciele prezentujemy w instrukcji poniżej:

[pobierz instrukcję]

Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu miejsca przypięcia elektrod:

• Dokładnie umyć ciało mydłem, aż do delikatnego zaczerwienienia skóry
• Odtłuścić z kremów i balsamów (nie używać alkoholu!)
• Zetrzeć miejsca przyłożenia elektrod szorstką gąbką lub gazą
• Poczekać na wyschnięcie tych miejsc przed przyłożeniem elektrod
• W razie potrzeby wygolić miejsca, w których przyklejone będą elektrody).

Po podłączeniu elektrod aparat należy włożyć do kieszeni ubrania lub do załączonego w zestawie, skórzanego etui w taki sposób, aby mieć łatwy dostęp do przycisku uruchomienia EKG.

Jak należy wymieniać elektrody?

Na każdy dzień badania pacjent otrzymuje komplet elektrod jednorazowych. Np. na badanie 10-dobowe, 40 elektrod.
Zaleca się wymianę elektrod 1 raz na dobę. Przed założeniem i wymianą elektrod na nowe, skóra powinna być umyta, sucha i nienatłuszczona.
Schemat rozmieszczenia elektrod na ciele prezentujemy w instrukcji poniżej:

[pobierz instrukcję]

Jak należy ładować aparat Hotlera EHO-MINI?

Aparat Holter EKG (EHO-MINI) ładujemy podobnie jak telefon komórkowy. Jeśli miga czerwona lampka baterii, oznacza to, iż do aparatu należy podłączyć zasilacz sieciowy w ciągu maksymalnie jednej godziny od chwili pojawienia się sygnalizacji. W przeciwnym razie akumulator ulegnie wyczerpaniu i aparat wyłączy się automatycznie.

Ładowanie całkowicie rozładowanego aparatu może potrwać do 3 godzin.

W celu naładowania akumulatora należy:

1. Odłączyć końcówki kabla pacjenta od elektrod przytwierdzonych do ciała i odłożyć aparat.
2. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazdka sieci 230V.
3. Podłączyć wtyk mikro-USB zasilacza sieciowego do gniazda aparatu EHO-MINI oraz ładować
do chwili, gdy zgaśnie czerwona lampka sygnalizująca ładowanie baterii.
4. Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć zasilacz od aparatu i podłączyć końcówki kabla pacjenta do jednorazowych elektrod samoprzylepnych, a następnie przytwierdzić je do ciała zgodnie z instrukcją.

Szczegółową instrukcję obsługi aparatu Holter EKG pacjent otrzymuje wraz z dostawą urządzenia, można ją również pobrać poniżej:

[pobierz instrukcję obsługi aparatu EHO-MINI]

Jaki jest czas pracy aparatu po naładowaniu?

Czas pracy aparatu jest zależny od wariantu i wyposażenia urządzenia.
Po pełnym naładowaniu akumulatora aparat może pracować w sposób ciągły co najmniej 24 godziny. Należy pamiętać, że czas pracy zależny jest od wielu czynników:

 • mocy sygnału GSM na obszarze, w którym znajduje się użytkownik
 • odległości od nadajnika (stacji bazowej sieci GSM),
 • częstotliwości i długości zapisów EKG (*dotyczy trybu AUTO-Event),
 • przemieszczania się użytkownika – w trakcie podróży aparat wielokrotnie komunikuje się z siecią GSM co może znacząco wpłynąć na czas pracy i gotowości do zapisu.
Czy aparat będzie działał w miejscu, gdzie jest słaby zasięg sieci GSM?

Jeśli w czasie wykonywania zapisu EKG zasięg jest zbyt słaby do wykonania transmisji, aparat będzie gromadził badania w swej pamięci wewnętrznej. Urządzenie może zgromadzić łącznie 25 min badań (np. 75 zapisów 20- sekundowych EKG). Transmisja niewysłanych badań nastąpi w chwili, gdy aparat znajdzie się w zasięgu sieci i zostanie wykonane nowe badanie.

Uruchomiłem badanie. Skąd mam mieć pewność, że wszystko jest w porządku?

Po kilkudziesięciu sekundach od uruchomieniu badania nastąpi automatyczne przesłanie danych do Centrum, co będzie sygnalizować zapalenie się lampki koloru niebieskiego. Po pierwszorazowym uruchomieniu badania lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum Telekardiologicznym.