Najczęściej zadawane pytania

Jak rozpocząć badanie Holter EKG

Co należy mieć na uwadze, korzystając z aparatu Holtera?

Zabronione jest stosowanie aparatu Holtera:

 1. Podczas kąpieli – urządzenie nie jest wodoodporne.
 2. Podczas jego ładowania. (Holter wielodobowy)
 3. W przypadku uszkodzenia przwodów
 4. Podczas defibrylacji pacjenta – urządzenie nie jest zabezpieczone przed skutkami impulsu defibrylatora.
 5. Bez osłony przed ulewnym deszczem – urządzenie nie jest zabezpieczone przed wnikaniem wody.
Jak rozpocząć pierwsze badanie?

UWAGA! Nie wolno wyjmować baterii z aparatu!!!  Wyjęcie baterii może spowodować utratę zapisanych danych pacjenta.

Przed pierwszym badaniem należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do Holtera i odpowiednio przygotować miejsca przypięcia elektrod:

• Dokładnie umyć ciało ciepłą wodą z mydłem
• Odtłuścić z kremów i balsamów (nie używać alkoholu!)
• Zetrzeć miejsca przyłożenia elektrod szorstką gąbką lub gazą, aż do delikatnego zaczerwienienia skóry
• Poczekać na wyschnięcie tych miejsc przed przyłożeniem elektrod
• W razie potrzeby wygolić miejsca, w których przyklejone będą elektrody

Przełóż czarny pasek przez etui z tyłu urządzenia i zapnij na pasie, następnie zadzwoń do Centrum.

Telefon do konsultanta: 792 999 919

 

UWAGA! Badanie uruchamiamy w dniu dostawy Holtera, w godzinach 8:00 – 20:00

Czas badania liczymy dopiero od momentu uruchomienia Holtera.

 

UWAGA! Nie wolno wyjmować baterii z aparatu w trakcie badania!!!  Wyjęcie baterii może spowodować utratę zapisanych danych.

O badaniu Holter EKG

Jakie są wskazania do wykonywania badania Holterem?

Liczne obserwacje kliniczne wykazały, że fakt odczuwania przez Pacjenta nierytmicznej lub przyspieszonej czynności serca nie zawsze stanowi wskazanie do leczenia. Jednak każdy Pacjent z tego rodzaju dolegliwościami powinien być poddany ocenie.

Zaburzenia rytmu serca mogą występować u osób zdrowych lub być konsekwencją chorób serca albo innych schorzeń poza sercowych. Zaburzenia rytmu mogą występować w przebiegu choroby niedokrwiennej serca, mogą także towarzyszyć nadciśnieniu tętniczemu, wrodzonym lub nabytym wadom serca, niewydolności serca, zapaleniu mięśnia sercowego. Występowaniu arytmii mogą sprzyjać także liczne schorzenia poza sercowe: zaburzenia elektrolitowe, urazy, zaburzenia funkcji tarczycy, okres okołooperacyjny, choroby płuc (np. astma oskrzelowa).

W przypadkach pacjentów cierpiących na rzadko i nieregularnie występujące zaburzenia kardiologiczne, u których klasyczne metody diagnostyczne typu 24h EKG nie odniosły skutku, polecane są badania EKG długoterminowe. Stosowane w naszym Centrum nowoczesne telemetryczne aparaty Holtera mogą być użytkowane przez pacjantów przez bardzo długi okres czasu (1-30 dni), aż do skutecznego zarejestrowania zapisu EKG z zaburzeniami/ incydentami.

Im dłuższe monitorowanie EKG serca, tym większa skuteczność wykrycia zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz skuteczniejsze leczenie.

Jakie schorzenia można diagnozować aparatem Holtera?

Badanie aparatem Holtera pozwala diagnozować m.in. schorzenia:

 • bóle w klatce piersiowej,
 • rzadko występujące arytmie, kołatania serca,
 • rzadko występujące zaburzenia przewodnictwa,
 • zwolnienia akcji serca,
 • przyczyny omdleń i stanów przedomdleniowych,
 • występowanie arytmii i zaburzeń przewodnictwa,
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu stymulatorów i innych urządzeń elektrycznych wspomagających pracę serca.
Czy mogę uprawiać sport w trakcie badania?

Tak. Zwróć uwagę na rozmieszczenie przewodów w taki sposób, aby nie krępowały Twoich ruchów. W przypadku gdy planujesz wykonywać zapisy EKG w trakcie dużej aktywności fizycznej, zalecamy dodatkowo przyklejenie końcówek przewodów kabla elektrodowego do ciała aseptycznymi plastrami, dzięki czemu jakość zapisu EKG będzie zawsze optymalna.

 

 

 

Event Holter – Wielodobowe badanie EKG serca

Na ile dni zamówić Event Holter? Na 10 dni, 15 dni czy może na 30 dni?

Standardowo, im rzadsze zaburzenia rytmu serca tym dłuższe powinno być badanie.  Długość badania dopasowuje się do stanu zdrowia i do potrzeb swojego serca. 

Jeżeli nie wiesz jak długie badanie zamówić:

 • Zapytaj swojego lekarza

lub

 • Zadaj pytanie naszemu specjaliście korzystając z bezpłatnej porady on-line (kliknij tutaj)

 

Im dłuższe monitorowanie EKG serca, tym większa skuteczność wykrycia zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz skuteczniejsze leczenie.

Dla kogo jest Event Holter (Holter EKG zdarzeniowy), Monitoring EKG wielodobowy?

Event Holter – (Holter EKG zdarzeniowy), monitoring EKG długoterminowy (10 dni, 15 dni, 20 dni, 25 dni, 30 dni) to model diagnostyki skierowany do pacjentów wymagających skutecznej diagnostyki, którzy od dłuższego czasu bezskutecznie się diagnozują i u których zawiodła tradycyjna metoda 24h diagnostyki i wymagają długoterminowego monitorowania kardiologicznego.

Event Holter wielodobowy jest badaniem dedykowanym dla pacjentów, u których trudno zdiagnozować rzadkie zaburzenia pracy serca takie jak: omdlenia, zasłabnięcia, rzadkie napadowe kołatanie serca czy przerwy w biciu serca.

Im dłuższe monitorowanie EKG serca, tym większa skuteczność wykrycia zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz skuteczniejsze leczenie.

Ładowanie Event Hotlera

Aparat Event Holter (Holter EKG zdarzeniowy) posiada wewnętrzny akumulator i ładuje się go podobnie jak telefon komórkowy, dołączoną do zestawu ładowarką.

Aparat ładujemy 0,5h-1h z rana po przebudzeniu i 1h-2h wieczorem przed pójściem spać.

W celu naładowania akumulatora należy:

1. Odłączyć końcówki kabla pacjenta od elektrod przytwierdzonych do ciała i odłożyć aparat.
2. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazdka sieci 230V.
3. Podłączyć wtyk mikro-USB zasilacza sieciowego do gniazda aparatu EHO-MINI oraz ładować
minimum 1 h.
4. Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć zasilacz od aparatu i podłączyć końcówki kabla pacjenta do jednorazowych samoprzylepnych elektrod EKG, a następnie przytwierdzić je do ciała zgodnie z instrukcją.

 

Jakie cechy można rozpoznać w zapisach wielodobowego EKG?

Zapis wielodobowego EKG uwzględnia m.in.:

 • Pojedyncze dodatkowe pobudzenia nadkomorowe i komorowe
 • Migotanie przedsionków
 • Napad migotania przedsionków z szybką odpowiedzią komór
 • Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego
 • Blok przedsionkowo-komorowy
 • Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS
 • Obniżenie odcinka ST

Im dłuższe monitorowanie EKG serca, tym większa skuteczność wykrycia zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz skuteczniejsze leczenie.

 

Holter 1-7 dni    Holter 10-30 dni